Låt oss göra det här: ta matcherna i en kategori (till exempel de 6 bästa i hemmet – mot utomstående) och se hur de senaste 9 åren har hamnat i två situationer: värdarna är i god form och gästerna är dåliga; värdarna stallade och utomstående började komma ut ur bordetsRead More →